Advokat i Göteborg med stor erfarenhet av konsumenträtt

06 februari 2021
Cecilia Olsson

När man lägger pengar på att köpa något som man verkligen vill ha eller behöver så är det väldigt tråkigt när det visar sig att produkten eller tjänsten inte lever upp till de förväntningar man hade. Det är dessvärre inte alltid man får det man blivit lovad och det kan därmed uppstå en tvist med den som som sålt varan eller tjänsten. Det kan även handla om betalningen i ärendet, till exempel kan man krävas på mer pengar än vad som var överenskommet från början.

Som konsument kan man få skydd av lagen

Om man som konsument är missnöjd så kan man få hjälp med hur man enklast löser problemet, men vissa gånger kan det krävas en domstolsprocess för att skipa rättvisa. Det finns ett antal lagar som reglerar förhållandet mellan näringsidkare och konsument, dessa faller under konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. I ärenden där företag säljer varor till en konsument (förutom fast egendom) gäller konsumentköplagen.

Den innebär att om det visar sig vara fel på en vara kan man exempelvis ha rätt att häva köpet, hålla inne betalningen eller få ett prisavdrag. Konsumenttjänstlagen gäller arbete som utförs på lös och fast egendom samt förvaring. Anser man att en tjänst inte är fackmannamässigt korrekt utförd och inte stämmer överens med gällande avtal och föreskrifter så bör man alltid anmäla det.

En advokatfirma kan hjälpa 

Handlar det om mindre belopp så sköts ärendet av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kommer med vägledande beslut. Handlar det däremot om större belopp så behöver man en advokat som kan biträda i domstolen och i eventuella partsförhandlingar. 

Advokatfirman Ottosson och Pakas har stor erfarenhet av konsumenträtt. Anlitar man dem får man hjälp att tillsammans med deras advokater lägga upp en handlingsplan utifrån de bevis som finns. Bedömer de att bevisen håller för en domstolsprocess så lämnar de in en stämningsansökan till tingsrätten. Anlita advokatfirman Ottosson & Pakas om du behöver en advokat i Göteborg som kan hjälpa då en tvist uppstått. 

Fler nyheter