Anläggning av bergvärme i Örebro

10 januari 2022
Lily Hansen

editorial

Med bergvärme kan man effektivt värma sin fastighet till en låg kostnad. Till skillnad från andra typer av värmepumpar påverkas inte en bergvärmepump av årstiderna, utan kan producera lika mycket energi sommar som vinter. Det beror på att bergvärmepumpen hämtar sin energi långt nere i marken där temperaturen aldrig fryser. För att få upp energin från berggrunden måste man borra en energibrunn och sedan ansluta den till bergvärmepumpen.

Att anlägga en energibrunn går i stort sett till på samma sätt som när man borrar en vattenbrunn. Men tyvärr kan man inte använda en och samma brunn för vatten och bergvärme då själva brunnens utformning skiljer sig åt. Fast många brunnsborrningsföretag arbetar med att anlägga både vatten- och energibrunnar. Vill man borra för bergvärme måste man först ansöka om tillstånd från kommunen eftersom det finns vissa miljömässiga risker vid borrningen. Ska man däremot borra en ny vattenbrunn behövs inget tillstånd. 

 

image

 

Viktigt med avståndet till andra energibrunnar

Brunnsborrning kräver stor kunskap då det är mycket som kan gå fel. Säkrast är att anlita ett företag som är verksamt i trakten och som tidigare utfört brunnsborrning i området. Men vid anläggning av bergvärme är det också viktigt att man som beställare pratar med sin grannar och tar reda på om någon av dem redan har bergvärme installerat. Två energibrunnar ska nämligen inte anläggas för nära varandra eftersom den ena brunnen då kan stjäla energi från den andra. Det gör att brunnen inte klarar att leverera den energi som den ska. 

Vill man ha hjälp med brunnsborrning och anläggning av bergvärme i örebro kan det vara bra att ta in offerter från några olika aktörer innan man bestämmer sig. Men det är viktigt att man även tittar på referenser och kontrollerar om företagen är certifierade. Innan brunnsborrningen sedan påbörjas måste man också skriva ett ordentligt avtal med brunnsborrningsföretaget.

Fler nyheter