Att vara advokat

10 maj 2020
jonas olsson

Advokatyrket tillsammans med läkaryrket är kanske ett av de äldsta som finns. Att vara advokat har aldrig varit lätt då det kräver allt från breda kunskaper inom rådande lagar och normer kombinerade med mänskliga sådana som lyhördhet och människokännedom.

Att juridik delas in i flera olika områden är inte en nyhet för någon. Advokaterna brukar specialisera sig inom ett sådant område. Till exempel finns det advokater inom familje-, handels-, migrationsrätt eller brottmål. För att kunna kallas för en advokat ska man först och främst genomgå en femårig utbildning på en svensk högskola eller universitet. Därefter följer praktik som avslutas med ytterligare en examen vid Advokatsamfundet.

 

Migrationsrätten allt mer eftertraktad

Migrations-, eller asylrätt är bara ett exempel på advokatyrkets olika specialområden. Migrationsrätten behandlar frågor gällande migration eller invandring, något som har varit ett omdiskuterat ämne i Sverige under senare år. Migrationsrätt omfattar alla aspekter som förknippas med mänskliga rättigheter gällande personer som invandrar till Sverige från ett annat land.

De stora städerna i Sverige brukar i de allra flesta fall ta in flest invandrare. Detta är givetvis bara en del av orsaken till att de flesta advokatbyråer har kollegor som specialiserat sig inom migrationsrätt. Med andra ord är det relativt lätt att hitta en bra advokat inom migrationsrätt i Göteborg, Stockholm och Malmö. Vid intresse av en advokatfirma i just Göteborg kan du titta på följande länk: https://advokatfirmanop.se/sv

 

 

Advokatarvodet varierar

Advokatarvodet för en migrationsadvokat betalas alltid av klienten själv till skillnad från fall inom brottmål där man har rätt till en som betalas av den svenska staten. Arvodet kan variera från fall till fall beroende på hur många timmar advokaten tillbringar för att lösa det. Innan man anlitar en advokat är det alltid en bra idé att fråga vad det beräknade arvodet kan tänkas ligga på för att kunna göra en egen finansbedömning. 

 

Fler nyheter