Behov av bergsprängning i Stockholm

31 augusti 2021
jonas olsson

Är bergsprängning något som du sett i en film på bio? Då kanske det kan förvåna dig att veta att bergsprängning är något som sker varje dag på flertalet platser, runt om i landet. Men varför behöver man spränga berg? Det finns flera olika anledningar. När man utför en bergsprängning i Stockholm så kan det vara för att man behöver ta bort berget för att göra en byggnation av något slag.

Det kan vara pålar till en hög byggnad, en infästning till en bro eller en borttagning av berg för att ett hus ska få plats. Om du har varit längs med kusten där det är bergigt, så har du säkert sett hur husen ibland liksom smälter ihop med berget som är under och runt huset. För att kunna göra det så finns det två olika tekniker där man kan borra eller spränga i berget. På det viset får man loss de delar som krävs för att man ska kunna utföra byggnationen.   

 

Sprängning för säkerhetens skull

Bergsprängning är också något som man kan göra för att skydda egendom, människor eller djur. Det är i de fall där man ser att delar av ett berg är löst, eller har sprickor som gör att de kan lossna och göra stor skada. Då är det en sprängning som man gör i förebyggande syfte för att förekomma det som man ser håller på att ske. Eller det som man är rädd för att det ska ske inom en snar framtid.

Så är det exempelvis på de platser där vägar passerar berg eller där man redan har tagit bort delar av ett berg för att skapa vägen. Med tiden kan det innebära att man behöver spränga bort ännu mer för säkerhetens skull. Därför pågår det olika typer av bergsprängning varje dag i landet, även om de sällan liknar filmernas.

Fler nyheter