Bidra till hållbar värld med ett minireningsverk

24 juni 2022
patrick pettersson

editorial

Att kunna njuta av vår sköna natur är någonting som de allra flesta uppskattar. Många är också medvetna om de problem som hotar vår natur i dag. En majoritet av människor vill göra allt vad de kan för att även kommande generationer ska få uppleva naturens skönhet som vi kan göra nu.

Vissa saker är dock mer uppenbara än andra. Det kan vara lätt att missa problem det inte pratas lika mycket om och som man inte kan se med sina egna ögon. Tung industri med stora skorstenar som andas ut tjock rök kan alla se, men hur är det med vattnet egentligen?

I Sverige är vi mycket bra på att rena vårt avloppsvatten, men det finns många bostäder som inte är anslutna till kommunala reningsverk. Många bostäder utanför tätorter, och till exempel fritidshus, har istället vad som kallas för enskilt avlopp. Tas inte avloppsvattnet hand om på rätt sätt riskerar det att komma ut i naturen och förstöra sjöar, bäckar och havet.

 

Minireningsverk

 

Minireningsverk låter dig ta hand om vattnet själv

Det är många gånger inte rimligt att ansluta sitt hem eller fritidshus till kommunens avloppssystem. Ett minireningsverk låter dig istället rena avloppsvattnet på egen hand. Reningsverket fungerar genom att avloppsvatten från när du duschar och tvättar med mera först filtreras där slam och föroreningar leds bort. Sedan renas vattnet med hjälp av speciella kemikalier och bakterier.

En av fördelarna med ett minireningsverk är att det har en längre livslängd än vissa andra lösningar. Detta gör reningsverket till en både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig lösning. Därutöver kan du själv kontrollera att minireningsverket fungerar som det ska och utföra provtagning.

Vilken sorts minireningsverk som passar dina behov bäst beror på ett flertal faktorer. Bland annat vilken skyddsnivå som krävs, hur pass hög belastning det kommer utsättas för och hur de geografiska förhållandena ser ut på tomten. Bäst är det att fråga någon kunnig innan man bestämmer sig.

Fler nyheter