Om man säger freestyle är det många som kommer att tänka på den gamla sortens bandspelare som hette så. Men sedan år 2007 finns det också en hundsport med samma namn som går ut på att dansa tillsammans med hunden – eller rättare sagt visa upp trick till musik. Freestyle är som en lite mer