En geoteknisk undersökning kan trygga husets framtid

15 februari 2022
Cecilia Olsson

Att hitta en vacker plats och bygga sitt alldeles egna hus på den tomten är en dröm för många. Genom att bygga ett helt nytt hus kan man få både en insida och utsida som speglar ens behov och stil, det blir helt enkelt ett skräddarsytt hus. Att bygga hus kräver dock pengar, tid och en hel del beslut efter vägen. Därför bör man skapa de bästa förutsättningarna för att allt ska kunna bli så bra som möjligt redan från början. Det kan man bland annat göra genom att ta reda på vilken husgrund som är bäst, baserat på marken huset ska stå på.

Välj den bästa och mest stabila grunden för huset

Det kan skilja sig mycket mellan olika tomter och ska man bygga på mark som tidigare varit obebyggd så är det extra viktigt att undersöka den noggrant. Genom att göra en geoteknisk undersökning så kan man få reda på mycket information om marken som är väldigt användbar när det kommer till att välja den bästa möjliga grundläggningslösningen. Det är också viktigt eftersom man kan få reda på om det krävs några åtgärder för att stabilisera marken innan man börjar bygga.

geoteknisk undersökning

Det skadar inte att ta reda på användbar information genom geoteknisk undersökning

Många gånger kan det vara ett krav att göra en geoteknisk undersökning för att få bygglov. Det är dock aldrig en nackdel att göra en noggrann markundersökning vare sig det finns ett krav eller ej, eftersom det kan minimera risken för framtida problem som till exempel förskjutningar och ras i marken. 

Erfaret företag som utför noggranna geotekniska undersökningar 

Geogrund är ett företag som utför undersökningar och ger rekommendationer som kan skapa de bästa förutsättningar för en stabil grund till en byggnation. Det är ett av de mest erfarna företagen som utför markundersökningar i Stockholms län. Vare sig man i egenskap av företag, organisation eller privatperson behöver hjälp med radonmätning, markundersökning, vattenanalys eller dylikt så kan man vända sig till Geogrund.

Fler nyheter