En trädbesiktning visar om trädet har röta

30 juni 2022
william eriksson

editorial

Få saker är så imponerande som gamla ståtliga träd. Man promenerar genom en gammal skog och förundras över höjden på somliga träd, och de breda grenverken på andra. De här ståtliga gamla träden finns även i trädgårdar, parker och alléer. 

Något som vi inte kan se med blotta ögat är ifall ett träd har drabbats av röta. Med hjälp av en trädbesiktning kan man ta reda på om ett träd är sjukt. Rötan går inifrån rötterna och inuti stammen och växer sig större ju mer tiden går. Det är av yttersta vikt att ta hjälp med detta om trädet står nära en byggnad eller i ett område där människor rör sig. Detta på grund av att trädet blir en fara.  

Misstankar om röta

Röta syns inte utanpå ett träd, men det kan finnas tecken som leder till onda aningar. Ett sådant är ifall trädet verkar växa långsamt. Detta kan man se på exempelvis en allé där alla träd planterats samtidigt. Om då ett eller några få träd inte växer i samma takt som övriga kan man ana oråd. 

Ett annat tecken kan vara att ett träd drabbas lättare av insektsangrepp. Man säger också att ett träd med röta blir stormkänsligt. Det kommer med större sannolikhet att falla under en storm. 

 

trädbesiktning

 

Arborister utför trädbesiktning

Om man har oro för ett träd i sin ägo kan man ta in en arborist som gör en trädbesiktning. Det kallas också för okulärbesiktning, en slags rötdetektor går över trädet från rot till krona. Med denna teknik kan arboristen avgöra trädets tillstånd och även väga riskerna. Förslag till åtgärder ges, och åtgärderna varierar beroende på var trädet står. 

Ett träd beläget i en offentlig miljö, exempelvis en park, kan utgöra en direkt fara om det har långt framskriden röta. Då är kanske den enda åtgärden att fälla det. Ett träd som varken står nära en byggnad eller där människor rör sig kräver inte lika drastiska och snabba åtgärder. 

Fler nyheter