En vakt som håller ordning

19 maj 2020
jonas olsson

Har du någon gång funderat över skillnaden mellan en ordningsvakt och väktare? Har du rentav tänkt att det kanske är två olika benämningar på samma sak? Tänk om! Båda har visserligen ett ordningsansvar, men en ordningsvakt har betydligt fler befogenheter än en väktare. Det innebär att ordningsvakten har tillåtelse att göra ingripanden som överstiger de rättigheter som en vanlig medborgare har. En väktare däremot, får bara göra så kallade envarsgripanden, det vill säga ingripanden i vissa situationer såsom brott, vilket alla medborgare har rätt att göra. 

 

Ordningsvakter utbildas av polisen

En annan skillnad mellan ordningsvakter och väktare är att ordningsvakter har lydnads- och rapporteringsplikt till polisen, och även utbildas av dessa. Polisen sköter också tillsynen av ordningsvakterna. Så vad har då ordningsvakten för befogenheter? Jo, de får omhänderta berusade personer som utgör ett hot mot sig själv eller andra, får avvisa personer som stör den allmänna ordningen och har tillgång till batong och handfängsel. I nödfall får ordningsvakten använda våld för att lösa situationen, men detta är en sista utväg när det inte har fungerat att tala en person till rätta. 

 

När ordningsvakter kan behövas

Det kan vara bra att ha ordningsvakter i samband med evenemang där människor riskerar att bli berusade. I dessa situationer finns det en risk att en eller ett par personer får i sig lite för mycket, vilket kan leda till stök och tråkigheter. Genom att ha en eller flera ordningsvakter på plats säkrar man upp för dessa oangelägenheter och har personer utbildade för att lösa den här typen av situationer beredda. Som arrangör kan det vara obehagligt att försöka lösa bråk och annat som riskerar att uppstå. Om du bor i Göteborg med omnejd och vill anlita en ordningsvakt för att ta det säkra före det osäkra kan du besöka den här hemsidan: https://www.blsecurity.se/.

Fler nyheter