Grå starr: Ett vanligt ögonproblem

11 juli 2023
Maja Bergman Lindberg

Grå starr är ett vanligt ögonproblem som drabbar både unga och äldre personer. Vid grå starr blir ögats lins grumlig vilket leder till att synen försämras gradvis. Detta kan påverka olika delar av synen, bland annat skärpan och färguppfattningen. I denna artikel kommer vi att titta närmare på grå starr och dess behandlingar.

Vad är grå starr?

Grå starr, även kallat katarakt, är en vanlig ögonsjukdom som drabbar människor över hela världen. Det är ett tillstånd där ögats lins blir grumlig, vilket gör att ljusstrålarna inte når ögats baksida på rätt sätt. Detta leder till att synen kan bli suddig och dimmig. De flesta som drabbas av grå starr är över 60 år, men det förekommer även hos yngre personer. Det finns olika orsaker till grå starr, men en av de vanligaste är åldrande. Ju äldre man blir desto mer förändras strukturen i ögats lins, vilket kan leda till grumlingar. Även ärftlighet, långvarig UV-exponering och diabetes kan öka risken för att drabbas av grå starr.

grå starr

Behandling för grå starr

Det finns flera behandlingsalternativ för grå starr, men den mest effektiva metoden är kirurgi. Under operationen tas den grumliga linsen bort och ersätts med en konstgjord lins, oftast i form av en intraokulär lins (IOL). Denna behandling är vanligtvis mycket framgångsrik och leder till att synen återhämtar sig helt eller delvis. Kirurgisk behandling är dock inte alltid ett alternativ. Det finns andra behandlingar som kan hjälpa till att underlätta synen på kort sikt. Till exempel kan ögonläkare rekommendera att man använder sig av glasögon med högre styrka eller lysande glasögon. Andra hjälpmedel som förstoringsglas eller starkare belysning kan också underlätta vardagen för den som lider av grå starr.

Förebyggande åtgärder

Enligt forskning finns det inga kända förebyggande metoder för grå starr. Det går dock att minimera risken genom att undvika rökning och överdriven UV-exponering. Det är också viktigt att söka läkarvård om man märker av minskad synförmåga. En tidig upptäckt av grå starr kan förebygga ytterligare försämring av synen.

Läs mer här: https://www.lameramedical.se/grastarr/

Fler nyheter