Kontrollera inomhusmiljön med en fuktmätare

22 februari 2021
Cecilia Olsson

Fuktproblem är vanligt i bostäder och kan uppstå av olika orsaker. Det kan handla om något fel i konstruktionen, en vattenskada, dålig ventilation eller på grund av levnadssättet i bostaden. Även om det för vissa inte låter så farligt är det viktigt att åtgärda fuktskador eftersom de kan orsaka stora problem. Fukten kan förstöra byggnaden i sig men det värsta är att den även kan skada människorna som bor där. Mögel trivs otroligt bra i fuktiga miljöer och det kan orsaka allvarliga hälsoproblem såsom allergier och astma. 

En fuktmätare kan vara till stor nytta i hemmet

Om man till exempel drabbats av en vattenskada är det säkrast att göra en fuktmätning efter att den åtgärdats för att säkerställa att skadan har torkat ordentligt. Det är även en bra idé att göra en fuktmätning innan man ska måla väggar eller dylikt eftersom att målning på fuktigt trä stänger inne fukten och kan orsaka mögel och röta. Med en fuktmätning kan man säkerställa att träet är helt torrt, fuktnivån bör ligga på mellan 15 och 18 procent.  

Man kan också ha nytta av en fuktmätare i vardagen. Om man till exempel har en vedspis så kan man snabbt kontrollera att veden är torr nog att bränna. Fuktiga vedträn brinner för det första inte speciellt bra, men de kan också förorena samt sota ner skorstenen. Veden bör ha en fuktnivå på under 20 procent.

Fuktmätare med olika egenskaper

https://xn--mgel-test-07a.se/fukt/ hittar man fuktmätare för olika behov. Till exempel så finns där en enkel hygrometer som snabbt kan tala om den relativa fuktigheten i ett rum. Den visar både fuktighet samt temperatur och den är väldigt enkel att använda med endast tre knappar. Vill man ha en mer avancerad fuktmätare så kan man istället välja Hydromette BL Compact B2 som kan upptäcka fukt i byggnadsmaterial samt detektera fukt i byggnadskonstruktioner såsom väggar, golv och tak.

Fler nyheter