Modulbyggen som tillfälliga lokaler

19 augusti 2021
Lily Hansen

Har ni fått en vattenskada på jobbet och behöver en annan lokal att arbeta i? Håller ni på att bygga ett nytt kontor och vill gärna lämna det gamla innan det nya är färdigt? Är årets kull av skolbarn så pass stor att ni inte får plats? Det kan finnas många anledningar till att man behöver större lokaler. Och ibland kan det behovet uppstå så pass snabbt att det är svårt att hitta någon annan lokal som passar.

Modulbyggen är ett sätt att skapa lokaler som passar för dig och som går att använda under den tid som du önskar. Till skillnad mot permanenta byggnader är modulbyggnader något som går att bygga upp och flytta när du än önskar dig. Systemet går ut på att man använder sig av mindre huskroppar som går att koppla samman till den storlek och funktion som du behöver. Det går mycket snabbt att skapa lokalerna, och att ta bort dem.

 

 

Kontor på några timmar

Eftersom modulerna är färdiginredda, och lätta att koppla in, så kan du få ett färdigt kontor på endast några timmar. Helt klart att börja arbeta i, med vatten, el och avlopp inkopplat och klart. Det enda du behöver göra är att dra fram alla ledningar och göra markarbeten så att modulerna kommer stå stabilt. Modulerna kommer på lastbilar, där du till och med kan få två moduler på samma lastbil med flak.

När modulerna är på plats så ska bara skarvarna mellan modulerna täckas på taket och allt kopplas in. Med modulerna får du även trappor så att du kan komma in på ett bra sätt. Och du kommer även få med uppallningen som modulerna kommer stå på. Du behöver inte heller anlita någon separat för att palla upp modulerna, eller koppla in allt. För allt sådant får du hjälp med av din uthyrare.  

Fler nyheter