När du behöver köpa stål

16 september 2019
Lily Hansen
När du behöver köpa stål

Det är i regel inte varje dag du behöver fundera på att köpa stål, men i vissa situationer är det ett måste. Det kan vara bra att veta lite om vad stål är och hur det görs. Stål precis som mycket annat har olika grader av kvalité. Stål är ett material som till huvuddelen består av järn. Legeringsämnet i stål är kol och ingår alltid i varierande mängd i stål. 

Idag försöker företag som tillverkar stål hitta nya legeringsämnen. Forskare har börjat experimentera med bland annat krom, molybden och vanadin. Det som är viktigt är att få ett stål som går att forma och som håller hög kvalité.

 

 

Varför kvalité är viktigt

Varför är det viktigt med kvalité? Ett talande exempel är om du vill köpa stål som ska användas som körplåt. Körplåt används precis som det låter till att köra på. I regel så är det för att du vill skydda underlaget. Det kan vara tunga laster på gräsmattan eller för att täcka över vägarbeten. Skulle körplåten vara av dålig kvalité kan det påverkar underlaget. Det är inte bra om du täcker ett grävt dike och körplåten går sönder. Både maskinen du kör, du själv och underlaget kan skadas. Det gäller som alltid att ta kontakt med seriösa företag.

 

 

Relationen järn och stål

Järn är ett av de vanligaste grundämnena och faktiskt utgörs ungefär sex procent av jordskorpan av järn. Rent järn är inte så bra då det lätt oxiderar, utan det som är vanligare är järnoxid. Järn utvinns av malm och det innebär att syret tas bort genom att bland annat tillsätta kol. Oxideringstakten ökar snabbt när det blir över 800 grader så därför behövs det en syrefattig miljö. Det var inte lätt att ta fram stål innan själva processerna automatiserades. Järn har varit grunden för möjligheten att ta fram stål. Så utan järn finns det inget stål.

Fler nyheter