Tandreglering för barn och vuxna

21 juli 2021
Lily Hansen

Tandreglering är en vanlig åtgärd hos barn, men förekommer även hos vuxna. Orsakerna till att man kan behöva reglera sina tänder med tandställning är flera. Man kan till exempel ha någon typ av bettfel, eller så växer tänderna snett eller sitter för tätt och behöver därför flyttas. Man kan även reglera tänderna av estetiska skäl, om man skulle vara missnöjd med sitt leende av någon anledning. 

När det gäller barn är det vanligtvis tandläkaren som upptäcker behovet av tandreglering. Oftast sker detta när barnet tappar sin mjölktänder och de permanenta tänderna börjar komma upp. Den absolut vanligaste orsaken till att man behöver tandställning är att man har någon typ av bettfel, som underbett eller överbett. Bettfel kan göra att det blir problem när man äter, till exempel när man ska bita eller tugga. Men det gör också att man lättare kan skada sin tänder och slå ut dem om man ramlar eller kanske träffas av en boll i ansiktet när man sportar. 

 

Detta gäller om man vill reglera tänderna av estetiska skäl

Tandreglering på barn och ungdomar är alltid gratis om orsaken till behandlingen är medicinsk. Men vill man reglera tänderna av estetiska skäl måste man vanligtvis betala behandlingen själv. Mår man psykiskt dåligt av sina sneda tänder brukar tandläkaren dock kunna göra undantag från detta.

Som vuxen får man alltid bekosta tandregleringen själv, förutom då behandlingen ingår i högkostnadsskyddet om den sker av medicinska skäl. Tandreglering kostar en hel del men många tandläkare erbjuder fördelaktiga avbetalningsplaner.

 

 

Olika typer av tandställning

Det finns flera olika typer av tandställning, som den klassiska rälsen i metall som sitter fast och måste tas ut av tandläkare. För den som vill reglera tänderna utan att det syns finns det också en osynlig fast tandställning som limmas på insidan av tandraden. Det finns även en avtagbar tandställning som består av genomskinliga plastskenor som knappt syns, vilken kallas invisalign-tandreglering: http://www.letandreglering.se/.

Fler nyheter