Undersökningarnas spännande värld

18 maj 2020
jonas olsson

Vad tycker människor om olika saker som händer eller erbjuds runt omkring dem? Vad tänker de kring politik, olika produkter eller tjänster? Det är utan tvekan intressanta frågor. Hur får man reda på vad människor tycker? En av de mest effektiva metoderna för att få en uppfattning om andras åsikter är att genomföra en undersökning.

Undersökningar skiljer sig från varandra när det kommer till storlek och innehåll. De ger oss nyckeln till människors synpunkter i olika frågor och resultaten från dem kan ofta läggas som grund för olika beslut både i företagsvärlden och samhället i allmänhet. Undersökningar är ett välfungerande verktyg med bevisat bra effekt oavsett vilken bransch eller kundgrupp det gäller.

 

Vilka undersökningar skiljer vi mellan?

Som sagt finns det många olika typer av undersökningar. Några exempel är telefonintervjuer eller enkäter som skickas i brevform per post. Att bli stoppad på någon huvudgata i stan är inte heller ovanligt – det är också en form av undersökning. Fokusgrupper och djupintervjuer är ytterligare två exempel.

Internet har gett oss möjligheten att genomföra undersökningar online. Webbundersökningar har blivit ett populärt alternativ.

Vilken undersökningstyp som passar ens ändamål kan vara svårt att bedöma om man inte är specialist inom området. Därför är det alltid en bra idé att anlita ett företag som riktat in sig på just detta. 

 

 

Vad är en panelundersökning?

Panelundersökningar är en vanligt förekommande typ av undersökning. En panel består av ett antal personer som har blivit utvalda eller som själva anmält intresse för att delta i undersökningen. Ett sådant typ av deltagande är alltså helt och hållet frivilligt.

Resultaten från panelundersökningar hanteras och analyseras av erfarna panelföretag. Deltagarna i undersökningen lämnar information om sig själva och sina synpunkter angående ett visst ämne. Panelundersökningar används ofta av marknadsundersökningsföretag då de har visat sig att vara ett effektivt sätt att samla information på.

Fler nyheter