Klotter och annat som du slipper ute på landet

01 oktober 2020
Mikael Barani

Var har du ditt hjärta – i staden eller på landet? Detta är något av en vattendelare, speciellt i dessa tider när städerna nästan förbehållningslöst har tömt landsbygden på människor. Man ska liksom vilja bo i staden. 
Nu skymtar dock ett trendskifte. Med rusande bostadspriser och ett allt tuffare klimat i städerna börjar svensken att återigen hitta tillbaka till landet. För utanför alla bekvämligheter som urbaniseringen trots allt erbjuder finns andra värden: Lugn, kortare avstånd mellan människor och grönskan.

Ett liv fritt från klotter

Dessa gör tillsammans med andra faktorer att vi nu alltså börjar se landsbygden leva upp igen. Kombinerat med möjligheterna till distansarbete skulle det inte vara förvånande om vi de kommande åren såg allt fler städer följa samma trend som Stockholm – att fler människor flyttar ut än vad det flyttar in. Frågan är hur storstäderna kommer att se ut i framtiden, om en sådär 20-30 år, om denna tendens fortsätter.

För även om man betalar med en viss bekvämlighet på landsbygden – det är längre avstånd när du faktiskt behöver något i stan – så finns det även saker som du slipper. Ta bara en sådan enkel sak som det klotter som Hustvättarna ständigt arbetar med att tvätta bort: https://hustvattarna.se/klottersanering. Ute på landet tenderar det att vara rätt sparsmakat med ovälkomna grafiska uttryck på väggar och andra ytor. Det gör att det blir lite trevligare, helt enkelt.

Fundera därför själv på om det är värt att offra en del bekvämlighet för det som faktiskt går att finna ute på landet. Många upplever att landsbygden också gör att man känner sig mer harmonisk. När man inte längre behöver kryssa mellan alla andra som trängs på samma trottoarer så börjar man som människa hitta tillbaka till ett lugn inombords. Det finns nog egentligen där hela tiden men det begravs i trafikbuller och knökfull kommunaltrafik. 

Fler nyheter