Trygghet i hemmet med ordentliga säkerhetsdörrar

05 mars 2021
Mikael Barani

Samhället blir tyvärr osäkrare vilket är något som vi alla får förhålla oss till. En grundbult i detta är förstås att man ska känna sig trygg i sitt eget hem. Det är trots allt här som vi har vår bas och där vi samlas med nära och kära för både vardag och högtid.
Att drabbas av inbrott eller värre kan skapa en livslång känsla av att något heligt har gått sönder, en känsla som man inte ens önskar på sin värsta fiende.

Mitt hem är min borg

Många av oss bor i äldre byggnader där standarden många gånger kan vara densamma som när husen byggdes. Ofta har dörrarna till porten ersatts med säkrare alternativ under åren, men ytterdörrarna till lägenheterna kan fortfarande vara desamma som förr.

Här kan man förhållandevis enkelt minska risken för inbrott och annat genom att installera säkerhetsdörrar
Detta gäller förstås om man äger sitt boende i en bostadsrättsförening eller bor i radhus, villa eller i någon annan boendeform.

För någonstans gäller det att ta säkerheten på allvar, utan att man för dess skull ska vara rädd. Det gäller bara att vara medveten om riskerna som finns i vår samhälle som står under förändring. Buset har dessvärre haft en tendens att sprida sig, framför allt under senare år vilket har gjort samhället till en allt mindre trygg plats.

Agera därför redan idag om du känner dig otrygg. Det finns enkla saker som du kan göra, framför allt genom att ha en nära kommunikation med dina grannar – något som är helt gratis.

Det är sådana initiativ som kommer att vända på denna trend och göra samhället till en varmare och tryggare plats igen. Ett starkt civilsamhälle gagnar oss alla och gör att vi åter kan känna oss säkra i de miljöer som vi rör oss i dagligen. 
Framför allt i våra hem.

Fler nyheter